Om Vega Forlag - Vega Forlag

Om forlaget

Vega Forlag ble etablert i 2003 av Finn Jørgen Solberg. Forlaget er privat eid, og har i dag fem ansatte. Vi utgir ca 20 titler i året, innenfor flere ulike sjangre, med hovedvekt på nonfiction, særlig dokumentar, historie, og populærvitenskap, men også gavebøker, quizbøker og hobbybøker.

Ansatte

Elen Zickfeldt

Forlagssjef

21 09 04 11 / 476 02 909

elen(a)vegaforlag.no


Eline Oppebøen (I barselpermisjon i 2019)

Salgssjef

21 09 04 14 / 997 91 028

eline(a)vegaforlag.no


Kontaktinformasjon

E-post: elen(a)vegaforlag.no

Telefon: +47 21 09 04 10


Post: Pb. 8814, St. Olavs plass, 0028 Oslo.

Besøk: St. Olavsgate 21 B, 0165 Oslo, 4. etg


Manus?

Har du en bokidé eller et manus du brenner inne med? Kontakt en av redaktørene. Sjekk gjerne først om det er innenfor en sjanger vi utgir.